komornik wołkowski komornik wołkowski komornik wołkowski
komornik wołkowski

Komornik Sądowy - Krzysztof Wołkowski


Właściwość terytorialna obejmuje części miasta Krakowa w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Nowa Huta tj.: Dzielnica XIV, Dzielnica XV, Dzielnica XVI, Dzielnica XVII i Dzielnica XVIII oraz gminy: Igołomia-Wawrzeńczyce, Koszyce, Koniusza, Kocmyrzów-Luborzyca, Nowe Brzesko, Pałecznica, Proszowice, Radziemice.Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.


Strona ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię.

komornik wołkowski