kancelaria komornicza kraków kancelaria komornicza kraków kancelaria komornicza kraków
kancelaria komornicza kraków

Komornik Sądowy - Krzysztof Wołkowski

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.


Kontakt

Adres: ul. Szybka 27/6, 31-831 Kraków

Przyjęcia stron: wtorek 9:00-11:00 i 14:00-17:00

Godziny otwarcia kancelarii: 8:00-16:00

Tel/fax: 12 642-07-75

Konto bankowe: Bank Pekao S.A. 21 1240 4719 1111 0010 4266 5387

E-mail: krakow.wolkowski@komornikid.pl


OFERTY PRACY

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Nowej-Huty Krzysztof Wołkowski informuje, że funkcję Inspektora Danych Osobowych w tut. Kancelarii pełni: Roman Kwieciński e-mail: iod.krakow.008@komornik.pl Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych w Kancelarii należy zgłaszać do w/w osoby.


Wyświetl większš mapę

Strona ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię.

kancelaria komornicza kraków